Wat zijn de verschillen tussen de begrippen eenmanszaak, zzp en zp?
26 december 2022 

Wat zijn de verschillen tussen de begrippen eenmanszaak, zzp en zp?

Wat zijn de verschillen tussen de begrippen eenmanszaak, zzp en zp?

Er is vaak verwarring over het begrip eenmanszaak. Regelmatig wordt gedacht dat een eenmanszaak geen personeel in dienst heeft, maar een eenmanszaak kan personeel in dienst hebben. Het begrip ‘eenmanszaak’ heeft vooral betrekking op de eigenaar van het bedrijf, want er is slechts één eigenaar.

Een zzp'er heeft geen personeel in dienst heeft. Het begrip zzp’er zegt het al, want de afkorting staat voor ‘zelfstandige zonder personeel’. Als een zzp’er dus personeel gaat aannemen houdt de zzp-status op.

Het CBS maakt binnen de zzp’ers onderscheid tussen de zzp’er-eigen arbeid en de zzp’er-producten. Met de zzp’er-producten worden zzp’ers bedoeld die producten of grondstoffen verkopen aan klanten, denk aan een slager, kruidenier of boer. Met de zzp’er-eigen arbeid worden zzp’ers bedoeld die vooral eigen arbeid of diensten aanbieden aan bedrijven of aan particulieren. Een ruime meerderheid (83 procent in 2022) van de zzp’ers is zzp’er-eigen arbeid.

Binnen de groep zzp’ers eigen arbeid bevinden zich de zp’ers, de zelfstandige professionals, die hun diensten aanbieden op basis van hun kennis en ervaring tegen een vooraf afgesproken uurtarief of dagtarief. Zp’ers zijn over het algemeen hoogopgeleid en worden (vaak voor een langere looptijd) ingehuurd door grote opdrachtgevers op o.a. de gebieden Management, ICT, HRM, Legal, Finance, Marketing en Communicatie.