vlnr-jeroen-vincent-peter

Over ons

ZP-desk is speciaal ontwikkeld voor zelfstandige professionals, de kenniswerkers die hun gewerkte uren factureren aan hun opdrachtgevers. Daarnaast is er ook een plusversie ontwikkeld voor zelfstandige professionals die ook andere zelfstandige professionals doorlenen aan hun opdrachtgevers.

ZP-desk is het resultaat van een lang traject van analyseren en proberen. Daarbij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van waardevolle feedback uit verschillende sectoren. Zo zijn we gekomen tot een set van functionaliteiten die voor de meeste urenschrijvers van toegevoegde waarde is.

We geloven in ons product. Het is altijd opzegbaar, omdat we denken dat je dat niet zult doen zolang je ZP'er bent.

ZP-desk is nooit af, we blijven het product doorontwikkelen. Daarom horen we graag jouw feedback.

We wensen je veel profijtelijke uren!

Met vriendelijke groeten,

de oprichters Peter Bargon, Vincent van Montfoort en Jeroen van den Berg

Missie en Visie

Missie

Het verbeteren van de administratieve processen van zelfstandige professionals met slimme software.


Visie

ZP-desk streeft ernaar om het urenregistratie- en facturatieproces van zelfstandige professionals te vereenvoudigen. Wij bieden een omgeving aan om gewerkte uren eenvoudiger, sneller en foutloos aan hun opdrachtgevers te factureren. ZP-desk is geschikt voor alle zelfstandige professionals, maar in het bijzonder gericht op kenniswerkers die hun gewerkte uren factureren aan hun opdrachtgevers. Ook als je tijdelijk of op een duurzame manier samenwerkt met andere zelfstandige professionals, waarvan je als hoofdaannemer de opdrachtgever factureert. Ons doel is om in 2025 voor minimaal 5% van onze doelgroep een positieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van hun administratieve processen.

Kernwaarden

Klantgericht

ZP-desk is gebouwd dóór en vóór zelfstandige  professionals. We staan altijd open voor goede ideeën en suggesties om ZP-desk te verbeteren, nieuwe producten te ontwikkelen of om samen te werken met andere bedrijven, mits we hiermee het leven van onze doelgroep zelfstandige professionals aangenamer kunnen maken.

Betrouwbaar

Gebruikers kunnen op ons aan. We houden ons aan onze afspraken en zijn aanspreekbaar op onze verantwoordelijkheden. 

Toegankelijk
ZP-desk is zo ontworpen dat óók de gebruiker die weinig affiniteit heeft met software toch in staat is om eenvoudig en foutloos te factureren. 
Transparant

We zijn transparant naar onze gebruikers. Dat is terug te zien in onze voorwaarden. We hanteren ook geen lange termijn contracten. Onze gebruikers kunnen na elke maand besluiten te stoppen of kunnen gratis upgraden of downgraden in versie.