Eisen die de Belastingdienst stelt aan je factuur
16 juni 2022 

Eisen die de Belastingdienst stelt aan je factuur

Wist je dat de Belastingdienst een aantal eisen stelt aan een factuur? Hier moet je aan voldoen, want anders is er een kans dat zowel jij als je klant geen recht hebben op btw-aftrek. 

Wat je minimaal moet vermelden op je factuur:    

 1. Je volledige naam en die van je klant.
 2. Vermeld de juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. De (handels)naam van het bedrijf dat de prestatie levert dient op de factuur te staan.
 3. Je volledige adres en dat van je klant.
 4. Vermeld het adres waar je bedrijf feitelijk is gevestigd. Het is niet voldoende als je alleen een postbusnummer vermeldt. 
 5. Je btw-nummer. Dit is het nummer met 'NL' ervoor. Vermeld het btw-nummer van het bedrijf dat de prestatie levert.
 6. Als je bij de KVK bent ingeschreven: je KVK-nummer.
 7. De datum waarop de factuur is verstuurd.
 8. Een uniek factuurnummer. Gebruik altijd opeenvolgende nummers voor je facturen. 
 9. Als je producten levert: Wat voor producten je hebt geleverd en hoeveel.
 10. Als je diensten levert: Wat voor diensten je hebt geleverd en wat is de omvang ervan. Als je uren factureert is de omvang dus het aantal uren.
 11. De datum waarop je producten en/of diensten zijn geleverd. Eventuele vooruitbetalingen ook op je factuur vermelden.
 12. Het bedrag dat je vraagt exclusief btw.
 13. Lever je producten of diensten met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de aparte btw-bedragen. Vermeld ook de eenheidsprijs als dit van toepassing is.
 14. Het btw-tarief dat van toepassing is op de geleverde producten of diensten.
 15. Het btw-bedrag.

 In de volgende situaties mag een vereenvoudigde factuur opgemaakt worden:

 1. het factuurbedrag is maximaal € 100 (inclusief btw);
 2. je factuur is een wijziging van de oorspronkelijke factuur

 Op een vereenvoudigde factuur meld je minimaal:

 1. de datum waarop je de factuur uitreikt;
 2. je naam en adresgegevens;
 3. welke producten of diensten je hebt geleverd;
 4. de btw;
 5. de verwijzing naar de oorspronkelijke factuur (bij wijziging van een factuur).